ورود کاربـــران
شناسه کاربری:
رمـــز عبــــــور:
عبارت امنیتی فوق:
تماس با مدیریت سایت
متن پیام:
آخـــرین اخبـــــــار
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان ِفارس به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان فارس مبنی بر برگزاری دوره آموزشی ، رزرو مأمورسراهای شهر شیرازاز تاریخ ١٣٩٧/٠٩/٠٧لغایت ١٣٩٧/٠٩/٠٨مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد ،لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید تاریخ درج خبر 1397/08/28 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان ِیزد به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان یزد مبنی بر حضورتیم بازرسی در این استان ، رزرو مأمورسراهای شهر یزد از تاریخ ١٣٩٧/٠٩/١٣لغایت ١٣٩٧/٠٩/١٦مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد ،لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید تاریخ درج خبر 1397/08/28 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان اردبیل" به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان اردبیل مبنی بر ماموریت همکاران محترم ستادی در این استان ، رزرو مأمورسراهای شهر اردبیل از تاریخ ١٣٩٧/٠٨/١٩ لغایت ١٣٩٧/٠٨/٢٢ مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد ،لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید. تاریخ درج خبر 1397/08/19 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان کرمان" به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان کرمان مبنی بر برگزاری نشست مشترک دبیران مناطق در این استان، رزرو مأمورسراهای شهر کرمان از تاریخ ١٣٩٧/٠٨/١٩لغایت ١٣٩٧/٠٨/٢١ مقدور نمی باشد،لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت به تاریخهای قید شدۀ فوق دقت فرمایید. تاریخ درج خبر 1397/08/19 مشاهده ادامه خبر ...