ورود کاربـــران
شناسه کاربری:
رمـــز عبــــــور:
عبارت امنیتی فوق:
تماس با مدیریت سایت
متن پیام:
آخـــرین اخبـــــــار
بازگشایی سایت رفاه نما برای سه ماهه سوم (فصل پاییز) سال ١٣٩٨ به آگاهی همکاران گرامی میرساند سامانه رفاه نمای سازمان جهت رزرو مجتمع های اداری – آموزشی دربازه زمانی سه ماهه سوم سال ١٣٩٨ در روز شنبه مورخ ١٣٩٨/٠٦/٣٠ ساعت ١٠/٣٠ صبح بازگشایی خواهد شد، لذا از شما همکاران گرامی خواهشمندیم در زمان ذکر شده ی فوق وارد سامانه مذکور شده و رزرو خود را ضمن ملحوظ داشتن نکات ذیل انجام دهید. (خواهشمنداست بر روی مشاهده ادامه خبر ...) تاریخ درج خبر 1398/06/25 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان اصفهان- شهر اصفهان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان اصفهان مبنی بر برگزاری دوره آموزشی، رزرو مأمورسراهای شهر اصفهان از تاریخ ٩٨/٠٦/٠١ لغایت ٩٨/٠٦/٣١مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید. تاریخ درج خبر 1398/06/02 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی کردستان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان کردستان مبنی برتعمیرات رزرو مجتمع های‌آموزشی شهر مریوان از تاریخ ٩٨/٠٦/٠١لغایت ٩٨/٠٦/٣١مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید تاریخ درج خبر 1398/05/22 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراي استان گلستان-کرد کوی به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان گلستان مبنی بر تعمیرات ، رزرو مأمورسرای شهرستان کردکوی تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید. تاریخ درج خبر 1397/12/21 مشاهده ادامه خبر ...