ورود کاربـــران
شناسه کاربری:
رمـــز عبــــــور:
عبارت امنیتی فوق:
تماس با مدیریت سایت
متن پیام:
آخـــرین اخبـــــــار
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان کرمان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان کرمان مبنی بر حضور مدیر عامل محترم به استان کرمان ، رزرو مأمورسراهای شهر کرمان از تاریخ ١٣٩٧/١٠/٢٩لغایت ١٣٩٧/١١/٠٤مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد ،لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید تاریخ درج خبر 1397/10/26 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان اردبیل ه اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان اردبیل مبنی بر دوره آموزشی ممیزی ، رزرو مأمورسراهای شهر اردبیل از تاریخ ١٣٩٧/١٠/٢٩لغایت ١٣٩٧/١١/٠١مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد ،لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید تاریخ درج خبر 1397/10/25 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان یزد به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان یزد مبنی بر راه اندازی سیستم His ، رزرو مأمورسراهای شهر یزد از تاریخ ١٣٩٧/١٠/٢٩لغایت ١٣٩٧/١١/٠١مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد ،لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید تاریخ درج خبر 1397/10/25 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو "مأمورسراهاي استان قم به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان قم مبنی بر ممیزی داخلی ، رزرو مأمورسراهای شهر قم از تاریخ ١٣٩٧/١٠/٢٤لغایت ١٣٩٧/١٠/٢٦مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد ،لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید تاریخ درج خبر 1397/10/22 مشاهده ادامه خبر ...