ورود کاربـــران
شناسه کاربری:
رمـــز عبــــــور:
عبارت امنیتی فوق:
تماس با مدیریت سایت
متن پیام:
آرشیو اخبـــــــار
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی استان گلستان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان گلستان، مبنی بر حضور مدیر عامل سازمان رزرو مجتمع های‌آموزشی شهر گرگان از تاریخ 98/05/26لغایت 98/05/28مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید.
تاریخ درج خبر 1398/05/26 تعداد بازدید: 24 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی کردستان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان کردستان مبنی برتعمیرات رزرو مجتمع های‌آموزشی شهر مریوان از تاریخ 98/06/01لغایت 98/06/31مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید
تاریخ درج خبر 1398/05/22 تعداد بازدید: 31 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی استان زنجان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان زنجان، مبنی بر اجلاس مدیران منطقه 7 رزرو مجتمع های‌آموزشی شهر زنجان از تاریخ 98/05/21لغایت 98/05/22مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید.
تاریخ درج خبر 1398/05/20 تعداد بازدید: 30 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی استان گلستان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان گلستان، مبنی بر حضور تیم پایش رزرو مجتمع های‌آموزشی شهر گرگان از تاریخ 98/05/21لغایت 98/05/25مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید.
تاریخ درج خبر 1398/05/15 تعداد بازدید: 48 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی استان گلستان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان گلستان، مبنی بر حضور حسابرسان مالی رزرو مجتمع های‌آموزشی شهر گرگان از تاریخ 98/05/10لغایت 98/05/20مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید.
تاریخ درج خبر 1398/05/12 تعداد بازدید: 20 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی زنجان به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان زنجان مبنی بر اجلاس رزرو مجتمع های‌آموزشی شهر زنجان واحد شماره 1 از تاریخ 98/05/15لغایت 98/05/16و واحد شماره 3 از تاریخ 98/04/14 لغایت 98/05/18 مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید
تاریخ درج خبر 1398/05/12 تعداد بازدید: 19 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی آذربایجان غربی(ارومیه) به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان آذربایجان غربی مبنی بر حضور تیم بازرسی مجتمع های‌آموزشی شهر ارومیه از تاریخ 98/05/13لغایت 98/05/17مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید
تاریخ درج خبر 1398/05/09 تعداد بازدید: 29 مشاهده ادامه خبر ...
عدم امكان و لغو رزرو مجتمع های آموزشی سمنان (شاهرود) به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند با توجه به نامۀ اداره کل استان سمنان مبنی بر تعمیرات رزرو مجتمع های‌آموزشی شهر شاهروداز تاریخ 98/05/15لغایت 98/05/19مقدور نمی باشد و رزروهای انجام شده در تاریخهای قید شدۀ فوق از سیستم حذف خواهند شد، لذا خواهشمندیم در هنگام رزرو و قبل از عزیمت مطلب فوق را مدنظر قرار دهید
تاریخ درج خبر 1398/05/06 تعداد بازدید: 38 مشاهده ادامه خبر ...