آخـــرین اخبـــــــار
اطلاعیه پنجم - تعطیلی مجتمع های ادارای آموزشی سازمان تا پایان خردادماه ١٣٩٩ پیرو اطلاعیه های قبلی درخصوص تعطیلی مجتمع های اداری آموزشی سازمان، به اطلاع همکاران محترم میرساند مقرر گردید مجتمع های مذکور تا پایان خردادماه سال جاری همچنان مسدود باشند، لذا تمامی رزروهای همکاران در بازه زمانی فوق از سامانه حذف خواهند شد. تاریخ درج خبر 1399/02/27 مشاهده ادامه خبر ...
اطلاعیه چهارم - تعطیلی مجتمع های ادارای آموزشی سازمان تا پایان اردیبهشت ماه ١٣٩٩ پیرو اطلاعیه های قبلی درخصوص تعطیلی مجتمع های اداری آموزشی سازمان تا پایان فروردین ماه سال ١٣٩٩، به اطلاع همکاران محترم میرساند مقرر گردید مجتمع های مذکور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری همچنان مسدود گردند، لذا تمامی رزروهای همکاران در بازه زمانی فوق از سامانه حذف خواهند شد. تاریخ درج خبر 1399/01/24 مشاهده ادامه خبر ...
اطلاعیه سوم - تعطیلی مجتمع های ادارای آموزشی سازمان تا پایان فروردین ماه ١٣٩٩ پیرو نامه های مکرر استانها مبنی بر دستور استانداران محترم جهت تعطیلی مهمانسراها و مراکز اقامتی، مقرر گردید تمامی مجتمع های اداری آموزشی سازمان تا پایان فروردین ماه سال ١٣٩٩ مسدود گردد لذا تمامی رزروهای همکاران در بازه ی زمانی فوق از سیستم حذف خواهند شد. تاریخ درج خبر 1398/12/19 مشاهده ادامه خبر ...
اطلاعیه دوم - تعطیلی تمامی مجتمع های اداری آموزشی سازمان پیرو اطلاعیه قبلی درخصوص تعطیلی مجتمع های اداری آموزشی سازمان تا ١٥ اسفندماه سال جاری، به اطلاع همکاران محترم میرساند مقرر گردید مجتمع های مذکور لغایت آخر اسفندماه سال جاری مسدود گردند، لذا تمامی رزروهای همکاران در بازه زمانی فوق از سامانه حذف خواهند شد. تاریخ درج خبر 1398/12/05 مشاهده ادامه خبر ...